جلسه بررسی احداث نیروگاه برق خورشیدی (انرژی تجدید پذیر)

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار، روز دوشنبه هجدهم تیر ماه، آقای مهندس داودی شهردار زیار به همراه کارشناسان شهرداری و با حضور آقای مهندس نیکنام رئیس هیات مدیره شرکت نیرو انرژی سپنتا و کارشناس این شرکت، جهت بررسی چگونگی احداث نیروگاه برق خورشیدی در شهر زیار جلسه ای برگزار نمودند.

در این جلسه ابتدا آقای مهندس داودی اهداف و برنامه های شهرداری را بیان نموده و سپس به چگونگی اجرای طرح و همچنین مسائل فنی، محیط زیستی و اقتصادی آن مورد بررسی قرار داده شد. در نهایت از مکان های پیش فرض اجرای طرح بازدید بعمل آمد.« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»

تصاویر