حضور شهردار در شعب اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری

 

حضور مهندس داودی شهردار زیار و اعضای شورای اسلامی شهر در شعب اخذ رای شهر زیار و ابراز تشکر و عرض خداقوت به عوامل اجرایی ، نظارتی ، امنیتی مستقر در شعب اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری


 ( جمعه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳ / مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری )« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»

تصاویر