روز صنعت و معدن گرامی باد

 

روز صنعت و معدن، فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به موتور محرکه اقتصاد است. با امید به اینکه در سال جهش تولید شاهد بالندگی بیشتر صنعت و معدن، توسعه صنعتی و بهره برداری بهینه از معادن باشیم.
هیچ کشوری بدون افزایش قدرت، در رشد یا افزایش تولید ناخالص داخلی به موفقیت‌های بزرگ اقتصادی دست پیدا نخواهد کرد.


10 تیر، روز صنعت و معدن را به همه کارگران ایرانی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.


« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»