سال نو بر شهروندان محترم شهر زیار مبارک باد

 

یا مقلب القلوب
انقلابی کن در قلب هایمان
تا مهر و محبتی که از توست
در وجودمان شکوفه بزند و
در سال جدید ، وجودمان با
طبیعت تو ، بهاری تر شود
اینک بهار تا دروازه هاى شهر رسیده و رستاخیز دوباره درگیتى دمیده
و من در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی ، احسن الحال را برای شما آرزو میکنم 

سال نو بر شما شهروندان محترم شهر زیار مبارک باد

 

« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»