روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد

 

زمانی، بغض ها در گلو شکسته بود.
زمانی استکبار، خون شهر را به شیشه داشت. فرق خون و نفت، علم به اندازه آگاهی مردمان شهر است.
آن روز، قومی عیار، دشنه جان بر کمر همت بستند تا خون در رگ های اقتصاد وطن، دوباره جاری شد و امروز، دشنه بر کمر عیاران علم سیاست است؛ پس یا علی مدد!


روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

 

« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»