نه به چهارشنبه سوری خطرناک

 

نوروز را به آتش نکشیم.

#نه_به_چهارشنبه_سوری_خطرناک

به بهانه چهارشنبه آخر سال، با رفتارهای پر خطر، نوروز را به آتش نکشانیم.

 

 

« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»