کمیسیون فنی طرح‌های هادی شهری استان اصفهان

 

کمیسیون فنی طرح های هادی شهری استان برای بررسی تغییر کاربری طرح هادی شهر زیار با حضور مهندس فروزنده معاون شهرسازی اداره کل دفتر فنی و کارشناسان فنی آن اداره کل و کارشناسان ادارات ذی صلاح، معاون شهرداری زیار، اعضای شورای اسلامی شهر زیار برگزار شد و موارد مورد بررسی قرار گرفت.


« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»

تصاویر