مکان‌یابی محل کتابخانه شهر زیار

 

 

مکان‌یابی محل کتابخانه شهر زیار توسط جناب آقای دکتر رحمتی رئیس کتابخانه شهرستان و مهندس شمس مسئول عمران نهاد کتابخانه‌های استان همچنین مهندس داودی شهردار زیار و رئیس اعضای شورای اسلامی شهر انجام شد.

 

 


« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»

تصاویر