بازدید مهندس داودی و اعضای شورای اسلامی از پروژه‌های در حال احداث شهر

 

 

این پروژه‌های عبارتند از:


1-احداث ساختمان هیئت فوتبال و رختکن زمین چمن مصنوعی
2-احداث پارک پردیس 2
3-احداث یادمان شهدای گمنام
4-احداث بلوار شهید سلیمانی
5-احداث منهول و لوله گذاری زه کش مسیر سیل که از روستا‌های اطراف به شهر زیار منتهی میشود
6-زیرسازی، کانیو گذاری کوچه مسرور« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»