شروع عملیات اجرائی ساختمان اداری شرکت گاز شهر زیار

 

با استعانت از الطاف الهی و با پیگیری‌های مستمر شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار پروژه ساختمان اداری شرکت گاز در خیابان مهدی‌آباد در حال اجرا می‌باشد.

 

 


« روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»