معنی واژه زیار

قسمت اول: معنی واژه زیار

واژه «زیار» از دو جز «زه+یار» ترکیب یافته است. اما به علت کثرت تلفظ عامه، حرف «ه» حذف شده. واژه «زه»، به معنای آبی است که با مجاری مخصوص از زمین خارج می‌کنند. پاره‌ی آخر این واژه «زیار»  از واژ، «یاری» است. در گذشته، قبل از رواج چاه‌های عمیق و توسعه به کارگیری ماشین‌های کشاورزی، تمامی منطقه براآن، باتلاقی پر آب بوده و اکثرا با وسایل آن روز امکان زه‌کشی زمین فراهم نمی‌شد. در بعضی مناطق و دهات، «زه‌آب» به آسانی دفع می‌شد و این امکان به دست می‌آمد که پایین دست به زراعت برسد. بدین علت آن ده را «زه‌یار» یا «زیار» نامیده‌اند.

 

«روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیار»