درگذشت عالم ربانی آیت الله ناصری را خدمت عموم علاقه مندان ایشان تسلیت عرض می نماییم