دیدار جناب آقای مهندس داودی، شهردار محترم زیار با فرماندهی محترم ناحیه امام علی (ع) اصفهان و فرماندهی محترم ناحیه ۸ امام رضا(ع)
در این دیدار که در محل شهرداری زیار انجام گرفت به پیگیری مباحث و مشکلات مختلف منطقه از جمله مشکلات امنیتی پرداخته شد و دو طرف از همکاری هرچه بیشتر متقابل در آینده استقبال نمودند .