بازدید مدیرکل محترم دفتر امورشهری و شوراهای استانداری از شهر زیار
امروز ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ جناب آقای دکتر ذاکری، مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و هیات همراه از پروژه های اجرا شده و درحال اجرای شهر زیار بازدید بعمل آوردند. در ابتدا ایشان دهه مبارک فجر را تبریک گفته و ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت شهری جناب آقای مهندس داودی شهردارمحترم  زیار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از مناره تاریخی زیار و پروژه های مختلف شهرداری از جمله پروژه در حال اجرای قلعه اربابی زیار نیز بازدید نموده و این پروژه برجسته را مورد تقدیر قرار دادند‌، همچنین جناب دکتر ذاکری با توجه به موقعیت مهم شهر زیار بعنوان دروازه ورود به شرق اصفهان و مناطق گردشگری تپه های شنی و سایر مناطق گردشگری، تاکید ویژه ای بر ایجاد درآمد مستمر و پایدار  و حرکت شهرداری به این سمت و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های مختلف بویژه پروژه های تاریخی و گردشگری  داشتند.

تصاویر