دیدار جناب آقای دکتر مرتضوی استاندار اصفهان از شهر زیار
روز ۲۰ مهرماه جناب آقای دکتر مرتضوی استاندار محترم اصفهان با کشاورزان و شهروندان زیار، مجموعه شهرداری زیار و اعضاء شورای اسلامی شهر دیدار داشته و در جریان مسائل و مشکلات ایشان قرار گرفتند.

تصاویر