مناره تاریخی شهر زیار

مناره زیار در ۳۰ کیلومتری شرق اصفهان و در ساحل جنوبی زاینده رود واقع شده و تزئینات آجری زیبایی دارد. زمان ساخت آن را قرن ششم هجری می‌دانند. نام زیار که به محل استقرار این مناره اطلاق می‌شود، به احتمال قوی، با دوره حکمرانی مرداویج زیاری ارتباط دارد که در آغاز قرن چهارم، شهر اصفهان پایتخت وی بوده است و در ساحل زاینده رود قصرهایی برای سکونت و مراکز اداری حکومت وی بنا شده بود. منار زیار:تنها نمونه منار سه طبقه اصفهان است که ماندگاری سالم داشته است.

به روی تک پایه ی آجری و هشت گوشه، مناری در سه طبقه ساخته شده است.مصالح آن که پایه ی منار آجر و کاشی فیروزه ای و طبقه ها ی بالاتر کوتاه تر ازطبقه های پایین تر است. دو طبقه ی بالایی هر یک دارای قرنیزی به شکل زنگ کلیسا می باشد که از شیوه ی قطار بندی استفاده شده است. مسجد گنبدی شکلی که پای منار وجود داشته از بین رفته است,۵/۵مترارتفاع پایه هشت ضلعی منار می باشد که به تدریج از پایین به بالا باریکتر می شود.این بنا که استوانه ای شکل است از قطر پایه کمتر و ۸/ ۴ متر است و ۸۶ سانتیمتر ضخامت دیوار۵/۱ قطر میانی مناراست ارتفاع این بخش تا سکوی فوقانی ۳۳ متر می باشد . بخش دوم با قطر ۶۷/۲ سانتیمترشروع و قطر میله ی میانی ۵۵سانتی متر و ۴۶ سانتی متر ضخامت دیوار منار و در ارتفاع منار ۵۰ است. تزیینات منار: اولین طبقه منار شامل شش قسمت است که پایین ترین قسمت آجر چینی ساده و در دیگر بخش ها آجر چینی تزیینی بکار رفته . در ضلع جنوب غربی لوحه ای ست به شکل مربع با عمق کم که احتمالا در گذشته دارای کتیبه ای بوده است. درقسمت های سوم چهارم و پنجم نقوشی به سبک لوزی که به سبک منار مسجد سین است که البته در قسمت پنجم کلوکهای کاشی فیروزه ای رنگ می باشد. در بخش دوم کتیبه ایست به خط نسخ قائم الزاویه که کلمات آن تکرار شده است.در بخش ششم کتیبه ای نواری شکل به خط کوفی باکاشی هایی با لعب فیروزه ای بر زمینه ای از آجرهای راسته رقم زده شده است.آجر های برجسته در چهار چوب این کتیبه تراشیده شده و در زیر آن نواری از کاشی های لوزی و دایره به رنگ فیروزه ای است.البته لعاب فیروزه ای آنها در مرکز دوایره تیره تر و غلیظتر است.در این قسمت قرنیز نیز شبیه به سرستون از نیمرخ دارد. طبقه دوم:قسمت پایینی آن دارای آجرچینی ساده است.در قسمت دوم کتیبه ای قرار دارد بخط نسخ قائم الزاویه .در قسمت سوم نقوشی لوزی ودر قسمت دیگری دارای لوح های مربعی که در آنها کتیبه هایی به خط نسخ با کاشی فیروزه ای ساخته شده .البته این کتیبه ها در چهارچوبی از آجر های راسته قرار گرفته اند. طبقه ی سوم: دو بخش تقریباً ساده که البته در بخش دوم چهار پنجره باریک و هر یک با سرطاق های جناقی مزین به چند نقش وبه شکل گلبرگ می باشد.پنجره ی چهارم ادامه یافته و به در تبدیل شده .پایه ی چهار گوشی در انتهای منار از آجر به صورت برجسته ساخته شده کتیبه ای در پهلوی این مکعب بخط نسخ قائم الزاویه فیروزه ای ساخته شده است فعلاً تاریخ بر پایی این بنا بین ۵۵۰و۶۸۸ هجری تخمین زده شده است.

منابع

هنرفر، دکتر لطف ا..، آثار تاریخی اصفهان، برگ .

گدار،آندره،آثار ایران،بنیاد پزوهشهای اسلام