اخبار

افتتاح مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو شهر زیار

مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو شهر زیار در روز پنجشنبه مورخ 26/05/96 باحضور جناب آقای رضوانی، فرماندار محترم شهرستان اصفهان، جناب آقای حسینی، بخشدار بخش مرکزی اصفهان، شوراهای محترم اسلامی روستاهای براآن جنوبی و شمالی و کراج و دهیاران گرامی منطقه، تعدادی از روسا و مدیران ادارات و سازمانهای بخش مرکزی در محل ساختمان معاینه فنی افتتاح گردید. در این مراسم ابتدا آقای رسول فاتحی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان مجری و نماینده مردم شهر زیار به شرکت کنندگان خوشامد گفت و سپس سیدرسول داودی شهردار زیار  توضیحاتی را در مورد شهر و پیشرفتهای آن در سال گذشته بیان نمود. پس از آن نیز آقای احمدیان مدیر مرکز معاینه فنی توضیحاتی پیرامون مرکز ارائه داده و در نهایت نیز آقای رضوانی فرماندار شهرستان اصفهان به ایراد سخنرانی پرداخته و سپس باحضور تمامی مدعوین مراسم افتتاحیه انجام وبازدیدی نیز از مرکز بعمل آمد

 

 نوشته شده توسط: مدیریت سایت در تاریخ: 1396/06/07 12:30 PM
نام  
پست الکترونیک
متن پیام  
تصویر امنیتی