اخبار

حضور در چهارمین کارگاه تدوین مدیریت زیست بومی تالاب گاوخونی

در روزهای دو شنبه و سه شنبه  بیست و هشتم و بیست و نهم فروردین ماه سال جاری چهارمین کارگاه تدوین مدیریت زیست بومی تالاب گاوخونی برگزار گردید. دراین کارگاه که در ادامه سه کارگاه قبلی برگزار گردید به بررسی راهکارهای مختلف جهت احقاق حقابه تالاب بین المللی گاوخونی پرداخته شد. نمایندگان ارگان های مختلفی از جمله محیط زیست، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، آب منطقه ای و شهرداری مناطق مسیر رودخانه و اطراف تالاب و شوراهای اسلامی در آن حضور داشتند. آقای عربزاده  رئیس شورای اسلامی شهر زیار و نماینده شهرداری زیار نیز همچون کارگاههای قبلی در جلسات حاضر شده و به بیان نقطه نظرات و ارائه راهکارها پرداختند. در روز اول به بازدید میدانی از تالاب پرداخته شد و در روز دوم در جلسه ای که در دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) برگزار گردید به بررسی نتایج حاصل شده از سه کارگاه قبلی پرداخته شد و سپس تعیین کاربری مسیر رودخانه و تالاب صورت گرفته و با تعیین حساسیت کاربریها جمع بندی انجام گرفت و مقرر گردید پس از تدوین، گزارش نهایی به ذینفعان و ارگانهای حاضر ارسال گردد تا نظرات نهایی پیشنهاد گردد و برنامه مدیریت جامع تالاب تدوین شده به تصویب نهایی رسیده و به مرحله اجراء وارد گردد. باشد که قدم موثری در راستای احقاق حقابه تالاب و کشاورزی اطراف رودخانه و تالاب برداشته شود

 

 نوشته شده توسط: مدیریت سایت در تاریخ: 1396/02/20 8:04 AM
نام  
پست الکترونیک
متن پیام  
تصویر امنیتی